Konferencyjnie
  • Pakiet promocyjny: zestaw 3 książek
Cena: 21.00 zł

Konferencyjnie

Zestaw zawiera trzy publikacje pokonferencyjne. Dwie z nich: Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje i Grotowski – narracje stanowią podsumowanie konferencji, jakie odbyły się w podczas Roku Grotowskiego. Pierwsza z nich przynosi nowe odczytania związków między Słowackim a Grotowskim, druga zawiera opisy rozmów z najbliższymi współpracownikami Jerzego Grotowskiego oraz badaczami jego twórczości, m.in. z Ludwikiem Flaszenem, Teo Spychalskim, Jairo Cuestą i Jimem Slowiakiem oraz Thomasem Richardsem. Tom Zła pamięć poświęcony narracjom i zjawiskom, które wywołują strach czy oburzenie, ale i zdumienie, zawiera wystąpienia wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego i redakcję „Didaskaliów” w 2011 roku.

 

  • Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
  • Grotowski – narracje
  • Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie

 

Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje
Redakcja: Dariusz Kosiński, Wanda Świątkowska
2010 | ISBN 978-83-61835-40-0
Związki między Słowackim i Grotowskim są głębsze i istotniejsze niż tylko fakt, że drugi sięgał po teksty pierwszego. Z pewnością obu łączy przecież niezwykła dynamika postawy twórczej, obejmującej i „życie”, i „sztukę”. Obaj pozostawali w nieustannym poszukiwaniu, nie zadowalając się tym, co już udało im się stworzyć. Obaj nie poprzestawali na już osiągniętych formach i metodach, bezkompromisowo niszcząc je, gdy uznawali, że stały się martwe. Obaj w niezwykle głęboki i dalekosiężny sposób przekształcili dziedziny, w których tworzyli. Obaj wreszcie, przy oficjalnym uznaniu, zostali w Polsce zepchnięci na dalszy plan, a ich dokonania spotykają się z drwiną, oskarżeniami o uruchamianie ciemnych mocy i podejrzane eksploracje na pograniczu sztuki i religii.
Wyrazem tego przekonania o istnieniu licznych i mocnych więzi łączących Słowackiego i Grotowskiego, a zarazem okazją do ich przemyślenia, stała się w poświęconym im obu roku dwudniowa konferencja „Kości mi wewnętrzne połamał”. Słowacki i Grotowski – rekontekstualizacje, zorganizowana w grudniu 2009 roku przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Katedrę Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fragment Wstępu Dariusza Kosińskiego

 

Grotowski – narracje
Redakcja: Agata Chałupnik, Zofia Dworakowska, Małgorzata Terlecka-Reksnis, Joanna Woźnicka
Wstęp i redakcja naukowa: Leszek Kolankiewicz
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Uniwersytet Warszawski
2013 | ISBN 978-83-61835-01-1, 978-83-936631-2-5
Grotowski dla oczu świata był człowiekiem bardzo poważnym, raczej trudnym, zasadniczym. Natomiast w rozmowach ze mną był swobodniejszy i skłonny do autoironii. Myślę, że ja mu dobrze służyłem za piorunochron. Element ironii, niewidocznego, ukrytego humoru należał do jego alchemii twórczej.
Ludwik Flaszen

Publikowane rozmowy pochodzą z międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i Komitetem Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk, która odbyła się w dniach 14–15 stycznia 2010 roku.

 

Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie
Redakcja: Monika Kwaśniewska i Grzegorz Niziołek
2012 | ISBN 978-83-61835-96-7
„Zła pamięć” i wszelkie wywoływane tym określeniem skojarzenia odnoszą się do nowych narracji historycznych w teatrze i dramacie, niosących ze sobą takie naruszenia porządku symbolicznego, które mogą budzić lęk, wywoływać oburzenie, ale także – co ważne – pobudzać krążenie energii społecznej, zdumiewać innowacyjnością, zaskakiwać żywiołem „niepoprawnych” opowieści. A więc „zła pamięć” nie musi być czymś złym. W polu zainteresowania mogą znaleźć się fantazje na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (u podstaw których leży właśnie zjawisko „złej pamięci”), wszelkie formy niepamięci, życiodajne i śmiercionośne procesy zapominania, ale również strategie polityki pamięci.
Fragment Wstępu Moniki Kwaśniewskiej i Grzegorza Niziołka

Większość publikowanych w książce tekstów pochodzi z konferencji naukowej Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie zorganizowanej przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut im. Jerzego Grotowskiego i redakcję „Didaskaliów” w dniach 12–13 maja 2011.