Gazeta Teatralna Didaskalia

„Didaskalia” powstały w grudniu 1993 roku w środowisku uniwersyteckim. Od marca 2007 roku wydawcą jest Instytut Jerzego Grotowskiego, współwydawcą Wydział Polonistyki UJ. „Didaskalia” są umieszczone na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Pismo recenzuje ważniejsze premiery teatralne w Polsce, śledzi również to, co ważnego dzieje się w ośrodkach teatralnych za granicą. Najważniejsze wydarzenia sezonu są wszechstronnie omawiane (wywiady z twórcami, sondy, recenzje, opinie wybitnych humanistów). Systematycznie recenzowane są też książki teatralne.

„Didaskalia” nie poprzestają na komentowaniu bieżącego życia teatralnego. W piśmie publikowane są obszerne materiały dotyczące różnorakich zagadnień związanych z praktyką i teorią teatru (w tym przekłady tekstów nieznanych wcześniej w Polsce). Zależy nam także na rozszerzaniu pola interpretacji teatru i jego obecności w życiu społecznym, dlatego ważny element pisma stanowią bloki tematyczne poświęcone wybranym kontekstom teoretycznym, antropologicznym, filozoficznym.

Pismo stworzyło szerokie środowisko autorów i współpracowników. Na łamach „Didaskaliów” publikują zarówno wybitni przedstawiciele światowej teatrologii i humanistyki, jak i młodzi autorzy, często debiutanci. Do wypowiedzi zapraszamy również twórców przedstawień, dyrektorów teatrów, aby podtrzymywać kontakt między krytyką a teatrem.

„Didaskalia” są adresowane zarówno do szerokiego grona widzów teatralnych, jak i osób zainteresowanych współczesną kulturą i humanistyką.

Od 155 numeru „Didaskalia” ukazują się online.

www.didaskalia.pl

Archiwalne numery w druku dostępne są w księgarni internetowej: ksiegarnia@grotowski-institute.pl

Kontakt

redakcja@didaskalia.pl
31-007 Kraków
ul. Gołębia 16
tel. (48 12) 663 13 50

Redakcja
Anna R. Burzyńska (dział zagraniczny), Marcin Kościelniak (zastępca redaktora naczelnego), Monika Kwaśniewska (sekretarz redakcji), Agnieszka Marszałek, Grzegorz Niziołek (redaktor naczelny), Joanna Targoń

Wydawca
Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Współwydawca
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

MKIDZN_pl