Icarus Publishing Enterprise

Jako że 50% przekładów na świecie to książki tłumaczone z języka angielskiego, a tylko 6% na język angielski, Odin Teatret (Dania), Instytut im. Jerzego Grotowskiego (Polska) oraz Theatre Arts Researching the Foundations (Malta), we współpracy z Routledge (USA/Wielka Brytania), stworzyły wydawnictwo Icarus Publishing Enterprise, którego celem jest prezentacja w języku angielskim tekstów artystów i badaczy teatru, traktujących o praktyce i wizji teatru jako laboratorium.

Icarus – taką nazwę nosił szkuner, który w 1697 roku wypłynął z portu Civitavecchia z ładunkiem przeznaczonym dla weneckiego kupca z międzynarodowego portu handlowego w Smyrnie. Paradoksalnie, mitologiczna nazwa szkunera miała przynieść mu szczęście, ustrzec od morskich katastrof. Niewielki okręt przewoził też w swojej ładowni nieużywaną wcześniej luksusową kurtynę, kilka malowanych ręcznie dekoracji i oraz scenariusze i partytury z teatru wzniesionego w Rzymie przez szwedzką królową Krystynę, a zburzonego na polecenie papieża Klemensa X.

Tak jak ów szkuner, Icarus Publishing Enterprise chce wynieść na międzynarodowe wody dzieła artystów i badaczy teatru, które, mimo swojej niewątpliwej wartości, mogłyby nie trafić do szerszego kręgu odbiorców z względu na języki, w których zostały napisane.

Wiemy z doświadczenia, że teatrologia jest skuteczna tylko wówczas, gdy uda jej się przebić przez akademickie banały i zainspirować tych, którzy chcą robić teatr. Wielu myśli, że teatr nie ma przyszłości. Być może mają rację. Ale jedno jest pewne: w przyszłości na pewno będzie istnieć coś, czego w tej chwili nie potrafimy sobie wyobrazić, a co przyszłe pokolenia będą nazywać teatrem.

www.icaruspublishing.com

Kontakt
Mirosław Rusek: icarus@grotowski-institute.pl
Ludwik Flaszen Grotowski & Company
Mirella Schino Alchemists of the Stage. Theatre Laboratories in Europe