O wydawnictwie

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego oraz dokumentują i upowszechniają wiedzę o jego dokonaniach.

Działalność wydawnicza Instytutu, obejmująca wydawnictwa książkowe, czasopisma i filmy w językach polskim i angielskim, skupia się na tematach związanych z poszukiwaniami kulturowymi i teatralnymi, obejmując również dokumentowanie i interpretowanie dokonań twórczych Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium.

Instytut jest wydawcą Gazety Teatralnej „Didaskalia” i pisma internetowego „Performer”, oraz współwydawcą anglojęzycznego czasopisma „Polish Theatre Perspectives”. Jako Icarus Publishing Enterprise – we współpracy z Odin Teatret (Dania), Theatre Arts Researching the Foundations (Malta) i Routledge (USA/Wielka Brytania) – publikuje też serię poświęconą tradycji teatrów laboratoryjnych w tłumaczeniu na język angielski.


Kontakt

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Rynek-Ratusz 27, 50–101 Wrocław
tel./faks 71 34 34 267
tel. 71 34 45 320
sekretariat@grotowski-institute.art.pl
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

NIP 896 000 55 49
REGON 001413508
Rejestr Instytucji Kultury (RIK) 27/99

 

Wydawnictwo Instytutu Grotowskiego
Monika Blige: monika@grotowski-institute.art.pl

Księgarnia
Alina Podpora: ksiegarnia@grotowski-institute.art.pl

Icarus Publishing Enterprise
Mirosław Rusek: icarus@grotowski-institute.art.pl

Internetowe pismo „Performer”
redakcja@performer.art.pl